مطالب آموزشی

گیاهان مناسب برای کود سبز

چه گیاهانی برای تهیه کود سبز مناسب هستند؟ ۱- گیاهانی که دارای رشد سریعی بوده و مدت کوتاهی زمین زراعی را در بر می گیرند. ۲- گیاهان باید کم توقع بوده و برای حداکثر رشد خود به کود حیوانی یا شیمیایی کمتری احتیاج داشته باشند. ۳- نیاز آبی گیاه باید بسیار کم باشد که این ویژگی در مناطق گرمسیری و خشک اهمیت بیشتری دارد. ۴- گیاهان می بایست پرشاخ و برگ، شاداب و سرشار از مواد غذایی باشند تا هم با سایه خود مانع سبز شدن بذر علف های هرز شوند و هم زیر خاک بردن آن ها به سادگی انجام گیرد. مهمترین گیاهانی که بعنوان کود سبز در کشت آبی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از خلر، لوبیا روغنی، انواع لوبیا، چاودار، شبدر، جو و گندم سیاه. یونجه بعنوان کود سبز کاشته نمی شود، اما در صورتی که پس از حصول رشد کافی سبزینه ای به خاک برگردانده شود، بعضی از هدفهای کود سبز را تامین می کند. گیاهانی مثل گندم سیاه چاودار و شبدر ایرانی به خوب در خاکهای فقیر رشد می کنند و در بهبود باروری و ساختمان خاکها موثر می باشند.