مطالب آموزشی

واقعیت کشت زعفران گلخانه ای

کشاورزان عزیز اخیرا عده ای سودجو که متاسفانه تعدادشان کم هم نیست سعی دارند با تبلیغات فریبنده کشاورزان را تشویق به کشت گلخانه ای زعفران نمایند… تعدادی زیادی به ما مراجعه کرده اند که قصد دارند کلاس اموزشی برگزار کنند و براشون تبلیغ کنیم… علی رغم اینکه پیشنهاد مبالغ ریالی زیادی داشتند ولی کاملا مشخص بود که هدفشان سودجویی هست.. یکی از این به اصطلاح اساتید هنوز نمیدانستن که پیاز مادری هرسال ازبین میرود… دیگری هنوز توان تحلیل آنالیز یک کود ساده را نداشت… از آنجا که از ابتدای فعالیت مجموعه