فیلم آموزشی

آموزش کشت زعفران گلخانه ای

فیلم آموزش کشت زعفران گلخانه ای

فیلم آموزش کشت زعفران گلخانه ای :  نگهداری پیازها در سالن کشت ، برداشت گل ، پاک کردن و خشک کردن ،  انتقال پیازها از سالن کشت به زمین باز

فیلم آموزش کشت زعفران گلخانه ای

فیلم آموزش کشت زعفران گلخانه ای

فیلم آموزش کشت زعفران گلخانه ای : مقدمه و‌ کلیات ،  فواید روش آیروپونیک‌نسبت به کشت سنتی زعفران ، مشخصات سالن کشت و تجهیزات ، کل هزینه اولیه جهت راه اندازی ۱۰۰ مترمربع سالن کشت زعفران ، تهیه پیاز زعفران